Keväällä 2019 psykologian aloituspaikkojen määrä Joensuun yhteishaussa on 40. Ensin valitaan 28 hakijaa ylioppilastutkinnon pisteiden ja valintakoepisteiden yhteispistemäärän perusteella. Näistä ensikertalaisia hakijoita valitaan 17 henkilöä ja sen jälkeen 11 henkilöä yhteispisteiden paremmuusjärjestyksessä.

Tämän jälkeen valitaan 12 hakijaa valintakoepisteiden perusteella. Ensikertalaisia hakijoita valitaan 7 henkilöä ja sen jälkeen 5 henkilöä valintakoepisteiden paremmuusjärjestyksessä.

Varasijoille pääsee 10 hakijaa yhteispistemääräkategoriassa ja 10 hakijaa valintakoepistemääräkategoriassa.

Yhteishaun lisäksi psykologian maisterihaussa valitaan omassa kiintiössään 5 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanutta hakijaa, joilla on suoritettuna 60 op:n psykologian perus- ja aineopinnot.

Valintakoe

Itä-Suomen yliopisto tiivistää yhteistyötään muiden psykologian opetusta antavien yliopistojen kanssa. Vuonna 2019 mukana valintakoeyhteistyössä ovatkin Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistot. Näihin hakukohteisiin on yksi kirjallinen valintakoe.

Yhteinen kirjallinen valintakoe järjestetään tiistaina 7.5.2019 klo 9.00-14.00. Valintakokeen kesto on 5 tuntia ilman taukoja. Valintakoe järjestetään siis samanaikaisesti kaikissa yliopistoissa.

Erillistä valintakoekutsua ei lähetetä, ja jokaisen valintakokeeseen osallistuvan on todistettava henkilöllisyytensä jättäessään vastauspaperinsa. Kokeen täsmällinen paikka ja salijako ilmoitetaan noin viikkoa ennen valintakoetta verkkosivuilla UEF:n verkkosivuilla.

Valintakoe voi olla yksiosainen tai moniosainen, ja se todennäköisesti sisältää monivalintatehtäviä sekä myös muun tyyppisiä tehtäviä. Valintakokeeseen liittyvä aineisto julkaistaan keväällä 2019. Tarkemmat tiedot valintakokeesta päivittyvät UEF:n verkkosivuille ja valintaoppaisiin syksyn 2018 aikana.

Valintakoetta koskevat tiedot ovat parasta tällä hetkellä olevaa tietoa. Ne voivat kuitenkin muuttua vielä syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana.

Valinnan tulokset ja oikaisupyynnöt

Valinnan lopullinen tulos julkistetaan kesäkuun lopussa - viimeistään 28.6.2019. Opiskelijavalintaan tyytymättömillä on mahdollisuus jättää kirjallinen oikaisupyyntö yliopiston muutoksenhakulautakunnalle. Oikaisupyynnön on oltava perillä viimeistään 12.7.2019 klo 15.00 mennessä. Oikaisumenettelystä saa lisätietoa yliopiston verkkosivuilta.

Opiskelijaksi hyväksytyn on muistettava ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta 8.7.2019 klo 15.00 mennessä.

 

Keväällä 2017 sisäänpäässeistä jopa 55 prosenttia oli luottanut Joensuun psykologian opiskelijoiden ammattitaitoon ja käyttänyt Skeemakea apunaan; sisäänpäässeistä 27 ihmistä oli joko osallistunut valmennukseemme tai tilannut Itseopiskelumateriaalimme.