Viimeksi keväällä 2017 sisäänpäässeistä jopa 55 prosenttia oli luottanut Joensuun psykologian opiskelijoiden ammattitaitoon ja käyttänyt Skeemakea apunaan; sisäänpäässeistä 27 ihmistä oli joko osallistunut valmennukseemme tai tilannut Itseopiskelumateriaalimme

Keväällä 2018 keskityimme tarjoamaan uudistuneeseen valintakokeeseen päivitettyjä Itseopiskelumateriaaleja.

Kevään 2019 valmennus- ja itseopiskelumateriaalitarjontamme on vielä suunnitteilla.

Mahdollinen tarjontamme päivitetään keväällä 2019 verkkosivuillemme. 

Itseopiskelumateriaaliemme avulla voit valmistautua valintakokeeseen onnistuneesti ja parantaa todennäköisyyksiäsi saavuttaa opiskelupaikka Itä-Suomen yliopiston vaikeapääsyisimmältä opintoalalta!

 

ITSEOPISKELUMATERIAALIT

Skeemake tarjoaa valmennuskursseilla hiottuja ja kevään 2018 valintakokeen vaatimusten mukaan päivitettyjä Itseopiskelumateriaaleja. Materiaalit auttavat löytämään kirjallisuudesta olennaisimmat asiat Joensuun valintakokeeseen.

Itseopiskelumateriaalit on rakennettu tarkasti Joensuun valintakoevaatimusten mukaisestiMateriaalien avulla jokainen voi parantaa onnistumisen edellytyksiään kotoaan käsin sekä valmistautua uudistuneeseen valintakokeeseen parhaalla mahdollisella tavalla.

Kun kilpailu opiskelupaikoista on äärimmäisen kovaa, voi yhdenkin pisteen menetys merkitä pudotusta aina 20. varasijalle asti.Itä-Suomen yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestö Oidipus ry kannustaakin hakijoita tekemään kaikkensa päästäkseen opiskelemaan yliopistomme haastavinta - mutta myös ehdottomasti palkitsevinta opiskelualaa!

 

Katso poimintoja materiaaleista tästä.

 

Skeemaken Itseopiskelumateriaalien avulla voit nostaa tietotasosi muita motivoituneita hakijoita korkeammalle ja menestyä pääsykokeessa paremmin!

 

PSYKOLOGIAN OPISKELU

Psykologian opiskelu on itsenäistä, mielenkiintoista ja monipuolista. Opiskelijoiden yhteishenki on hyvä, ja mahdollisuuksia yhteiseen tekemiseen löytyy niin valtakunnan tasolla Suomen psykologian opiskelijoiden liiton järjestämänä kuin myös yliopistojen sisällä ainejärjestöjen ja laitosten organisoimana. Yhteiset tapahtumat ja ainejärjestötoiminta ovatkin useimmille haastavan ja kehittävän opiskelun kaivattu lisämauste. Lisäksi yhtenä psykologian opiskelun suurimmista eduista on valmistuminen ammattiin, jonka työllisyystilanne on loistava: psykologeilla on lähes täystyöllisyys!

 

PSYKOLOGIAN OPISKELU SUOMESSA

Suomessa psykologiaa pääaineena voi opiskella kuudessa yliopistossa. Nämä yliopistot ovat Turun, Tampereen, Jyväskylän, Helsingin, Åbo Akademin ja Itä-Suomen yliopistot. Vaikka yliopistot painottavat opetuksessaan ja tutkimuksessaan eri asioita, tarjoavat ne kaikki korkeatasoista koulutusta, joka tähtää psykologian maisterin tutkintoon. Viime vuosina psykologia on ollut erittäin suosittu hakukohde. Koko maassa hakijoita on ollut vuosittain lähes 4600, joista vain noin 5 prosenttia on saanut paljon himoitsemansa opiskelupaikan. Psykologia onkin ollut jo pitkään maamme kymmenen vaikeimman korkeakoulualan joukossa. 

 

JOENSUUN PSYKOLOGIA

Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampus kouluttaa psykologian ammattilaisia ja tutkijoita. Psykologian laitos auttaa kehittämään opiskelijan tieteellistä ajattelua sekä mahdollistaa ammatillisten taitojen hankkimisen. Joensuun psykologia tarjoaa mahdollisuuden suorittaa kandidaatin ja maisterin tutkinto sekä lisensiaatin ja tohtorin tutkinto. Joensuun psykologian opiskelu koostuu niin monipuolisista harjoituksista, luennoista, ryhmätöistä kuin myös esseistä, kirjatenteistä ja luentopäiväkirjoista.

Itä-Suomen psykologian laitoksen välittömät suhteet henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä luovat erinomaiset edellytykset toimivalle opintojen ohjaukselle sekä vuorovaikutteiselle ammatti-identiteetin rakentamiselle. Lisäksi opiskelijat voivat olla mukana opetuksen kehittämisessä ja paikallisessa opiskelijatoiminnassa Joensuun psykologian opiskelijoiden ainejärjestö Oidipus ry:n kautta. Opiskelijajärjestö Oidipuksen tehtävä on turvata psykologian opiskelijoiden etuja sekä pitää huolta, että opiskelijan elämään kuuluu myös hauskanpitoa.

Tervetuloa psykologian opiskelijoiden joukkoon!