Harjoitusvalintakoe: 60 euroa

Skeemake tarjoaa mahdollisuuden testata omaa osaamistaan sekä simuloida oikeaa valintakoetta kotisohvalta käsin. Kotona omassa rauhassa suorittamasi harjoitusvalintakokeen voit tehdä aikataulusi mukaan keväällä 2018. Harjoitusvalintakoe sisältää sekä valintakokeen että sen tarkistuslomakkeen. Tarkistamalla valintakokeesi pääset parhaiten selville omasta realistisesta osaamistasostasi.

Harjoitusvalintakoe on muokattu 2017 harjoitusvalintakokeesta kevään 2018 vaatimusten mukaiseksi. Se sisältää siis paljon kevään 2017 kysymyksiä, ja sopii siksi ensisijaisesti uusille harjoitusvalintakokeen tekijöille.

Harjoitusvalintakoe sisältää 30 kehityspsykologian ja 20 tilastotieteen monivalintaa. Harjoitusvalintakokeessa pääset simuloimaan varsinaista pääsykoetilannetta. Koska pääsykoe eroaa rakenteeltaan ja vaatimuksiltaan sekä ylioppilaskirjoituksista että yliopiston tenttitilaisuuksista, on käytäntöjä ja erityisesti ajankäyttöä tärkeää harjoitella etukäteen. Harjoituskokeen itse tarkistamalla näet palautteen vahvuuksistasi ja kehityskohteistasi, joita sinulla on aikaa hioa vielä ennen pääsykoetta.

Lisäksi harjoitusvalintakokeesta voi harvoin mutta parhaimmillaan olla suoraa hyötyä valintakokeisiin, kuten kaukainen kevään 2014 esimerkki osoittaa:

Skeemaken harjoitusvalintakoekeen laaja kysymys 2014

Arvioi Kitchenerin ja Kingin tietokäsitysten kehittymisen teoriaa positivismin, relativismin ja realismin näkökulmasta. Kuvaa teoria ja esittele tieteenfilosofiset suuntaukset lyhyesti. Esitä, miten tieteenfilosofiset suuntaukset voivat liittyä tietokäsitysten eri vaiheisiin.

Itä-Suomen yliopiston psykologian valintakokeen laaja kysymys 2014

Tietokäsitykset vs. realismi. Esittele Karen Kitchenerin ja Patricia Kingin tietokäsitysten vaihemalli. Määrittele seuraavaksi realismi ja kuvaa sen eri muodot. Millaisia yhtymäkohtia ja eroja tietokäsityksen ja realismin välillä on havaittavissa.

 

Keväällä 2016 sisäänpäässeistä jopa 71 prosenttia oli luottanut Joensuun psykologian opiskelijoiden ammattitaitoon ja käyttänyt Skeemakea apunaan; sisäänpäässeistä 32 ihmistä oli joko osallistunut valmennukseemme tai tilannut Itseopiskelumateriaalimme.