Kehityspsykologian materiaali: 150 euroa
(Ihmisen psykologinen kehitys -kirja)

  1. Paketti sisältää Kehityspsykologian Joensuun valintakokeen opiskeluoppaan, joka esittelee Ihmisen psykologinen kehitys -kirjan metodologiset ja teoreettiset lähtökohdat. Opiskeluopas kertoo, kuinka sinun tulee opiskella juuri tämä valintakoekirja, jotta se palvelisi mahdollisimman hyvin valintakokeessa onnistumistasi.  Lisäksi opas sisältää vaihtelevia ja hauskoja tehtäviä Ihmisen psykologinen kehitys kirjasta.

  2. Paketti sisältää 145 harjoitustehtävää, jotka koskevat Ihmisen psykologinen kehitys -kirjaa. Harjoitustehtäväpatteristo sisältää monivalitatehtäviä, määrittelykysymyksiä, pohdintatehtäviä ja lyhyitä esseetehtäviä. Määrittelykysymykset, pohdintatehtävät ja lyhyet esseetehtävät edistävät oppimistasi, jäsentävät jo opittua tietoasi ja tuovat vaihtelua pääsykoepänttäämiseen. Monivalintatehtävät taas totuttavat ja harjaannuttavat erilaisiin monivalintatehtävänantohin, mikä on äärimmäisen tärkeää varsinaisessa valintakokeessa pärjäämiselle.

    Monipuolisten harjoitustehtävien avulla opiskelu ei ole vain passiivista pänttäämistä, vaan joudut aktiivisesti etsimään ja prosessoimaan tietoa vastataksesi kysymyksiin. Kysymyksiä voi myös käyttää niin osana itse oppimisprosessia kuin myös tärkeänä testinä omasta osaamisesta. 

  3. Paketti sisältää valmennuskursseilla opetuksessa käytetetyt laajat 359 Power Point -diaa. Kuvitetut diat on tehty ensisijaisesti opetusta varten, mutta ne soveltuvat erinomaisesti myös itseopiskeluun: niihin koottu valintakokeen kannalta olennaisin tieto Ihmisen psykologinen kehitys -kirjasta. Diojen tarkoitus on muuttaa kirjan äärettömän laaja ja paljon asiaa sisältävä esittelytapa jäsennetympiin kokonaisuuksiin, jolloin asiat on helpompi omaksua ja oppia. Diat sisältävät myös havainnollistavia kuvia, itsenäistä pohdinta herättäviä kysymyksiä sekä luennoilla käytettäviä harjoitustehtäviä. Itseopiskelijalle tärkeintä on kirjan otsikkojen mukainen muotoilu: tietyssä kappaleessa sekavasti esitetyt asiat on ilmaistu dioissa selkeästi numeroilla tai omina kohtinaan. Tiedät siis tismalleen, montako asiaa sinun täytyy osata tietystä kappaleesta tai osa-alueesta. 

    Paketti sisältää myös opetusdiojen virkistävien ja oppimista tehostavien tehtävien 39 vastausdiaa omassa tiedostossaan.

  4. Paketti sisältää valmennuskurssilla jaettavan 47-sivuisen tiivistelmän Ihmisen psykologinen kehitys -kirjasta. Tiivistelmä nimensä mukaisesti tiivistää kirjan sisällön, jolloin jäljelle jäävät valintakokeen kannalta tärkeimmät asiat. Tiivistelmä on kompakti, joten se sopii parhaiten luku-urakan loppuvaiheen kertailuun. 

Kehityspsykologian materaalit ladataan sähköisessä muodossa Skeemaken internersivuilta osiosta Materiaalit. Tilausvahvistus ja lasku lähtetetään ilmoitettuun tilaajan sähköpostiosoitteeseen 2-5 päivän kuluttua tilauksesta. Maksettuasi materiaalit saat salasanat, joilla pääset lataamaan materaalit omalle kotikoneellesi. Materiaalit on jaettu useisiin tiedostoihin, jotta kattava kokonaisuus on helpompi käsitellä.