Psykologiaa voi hakea opiskelemaan kerran vuodessa. Keväällä 2018 opiskelemaan valitaan 40 hakijaa ylioppilastutkinnon ja kirjallisen valintakokeen perusteella. Tämän lisäksi maisterihaussa valitaan 5 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanutta hakijaa omassa kiintiössään. Näillä hakijoilla tulee olla suoritettuina psykologian perus- ja aineopinnot (25 + 35 op).

VALINTA

Valintakoe on kaikille pakollinen, eikä siihen tule erillistä kutsua. Ensin valitaan 28 hakijaa ylioppilastutkinnon pisteiden ja valintakokeiden yhteispisteiden perusteella. Ensikertalaisia hakijoita valitaan 17 henkilöä ja sen jälkeen yhteispisteiden paremmuusjärjestyksessä 11 henkilöä. Sen jälkeen valitaan 12 hakijaa valintakoepisteiden perusteella. Ensikertalaisia hakijoita valitaan 7 henkilöä ja sen jälkeen valintapisteiden paremmuusjärjestyksessä 5 henkilöä

Jos hakijat saavat saman pistemäärän, määräytyy järjestys valintakokeen kokonaispistemäärän perusteella. Mikäli hakijoilla on tämän jälkeen vielä sama valintakoepistemäärä, määräytyy järjestys ylioppilastutkinnosta saatavien pisteiden perusteella. Jos hakijoilla on vieläkin sama pistemäärä, määräytyy järjestys ylioppilaskokeen äidinkielestä saadun pistemäärän perusteella. Viimeisenä tasapistetilanteen ratkaisee psykologian ainereaalista valintaan saadut pisteet.

VALINTAKOE

Valintakoe järjestetään tiistaina 29.5.2018 klo 13–16 Joensuun kampusalueella, Carelia, Yliopistokatu 4 Joensuu. Osallistujat jaetaan kampuksen eri saleihin sukunimen perusteella, ja oma salin voi tarkistaa Filosofien tiedekunann verkkosivuilta toukokuun alussa. Salijako on nähtävillä myös Joensuun kampuksen Carelia-rakennuksen aulassa valintakoepäivän aamuulla. Jokaisen valintakokeeseen osallistuvan on todistettava henkilöllisyytensä.

Valintakokeessa on monivalintakysymyksiä valintakoekirjoista.

Valmennuskurssilla perehdymme Karjalaisen kirjan ja Nurmen kirjan sisältöön ja fokusoimme Joensuun valintakokeeseen. Valmennuksemme ja materiaalimme ei sovellu Jyväskylän tilastotieteen osuuteen, koska valintakokeiden painotuksissa on eroja. Perehdymme siis nimenomaan Joensuussa vadittaviin valintakoekirjojen sisältöihin, valintakokeen rakenteeseen sekä valintakoevaatimuksiin.

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON PSYKOLOGIAN VALINTAKOEKIRJAT 2018

Karjalainen, L.: Tilastotieteen perusteet, 2. painos. (ISBN 978-952-9776-33-7) (2015)

Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I.: Ihmisen psykologinen kehitys, 5. uudistettu painos. PS-Kustannus (2014)

TULOKSET

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään heinäkuun aikana filosofisen tiedekunnan Joensuun kampuksen ilmoitustaululla. Tulokset ovat saatavissa myös sähköisen hakujärjestelmän Oma haku -palvelusta (yliopistohaku.fi) myöhemmin ilmoitettavana tulosten julkistamispäivänä. 

 

Keväällä 2017 sisäänpäässeistä jopa 55 prosenttia oli luottanut Joensuun psykologian opiskelijoiden ammattitaitoon ja käyttänyt Skeemakea apunaan; sisäänpäässeistä 27 ihmistä oli joko osallistunut valmennukseemme tai tilannut Itseopiskelumateriaalimme.