Nyt se näyttää varmalta: ensikertalaiskiintiöt otetaan käyttöön keväällä 2016 kaikissa psykologin tutkintoon kouluttavissa yliopistoissa. Hakijoiden, joilla on jo tuore korkeakoulupaikka, kandidaatin tutkinto, maisterintutkinto tai ammattikorkeakoulutausta, on nyt entistä vaikeampi päästä opiskelemaan psykologiaa. Tämä vaikeuttaa myöhempää siirtymistä psykologian pariin ja tekee kilpailun opiskelupaikoista entistä kovemmaksi. Onni onnettomuudessa kuitenkin on, että Joensuun kiintiö on kaikista yliopistoista pienin, jolloin jo maistereiden tai korkeakoulussa opiskelevien kannattaa ehdottomasti hakea Joensuun psykologiaan.

Keväällä 2016 Itä-Suomen psykologian valintakokeessa otetaan käyttöön 60 prosentin ensikertalaiskiintiö. Tampereen, joka on jo valmiiksi tilastojen mukaan Suomen vaikeapääsyisin psykologian yliopisto, vastaava kiintiö on jopa 75 prosenttia. Helsingissä taas kiintiö on 70 prosenttia. Näin ollen Joensuussa 40 hakijan sisäänotosta 24 paikkaa varataan hakijoille, jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa tai ottaneet vastaan korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa syyslukukaudelle 2014 tai sen jälkeen alkavasta koulutuksesta.

Tiivistetysti voidaan sanoa, että esimerkiksi ammattikorkeakoulusta psykologiaan siirtyminen vaikeutuu. Suoraan lukiosta tai ammattikoulusta tulevien mahdollisuudet taas vastavuoroisesti paranevat. Joensuussa tilanne on onneksi kaikista psykologian yliopistoista tasa-arvoisin, koska ensikertalaiskiintiö on yliopistoista pienin. Joensuussa valintaan ei siis vaikuta niin paljon, millaisin koulutustaustoin lähden hakemaan, vaan se kuinka hyvin menestyt valintakokeessa. Valintakokeessa menestymiseen taas voimme vaikuttaa!