Skeemaken kehittämä Psykologiaan menetelmä on valmentanut hakijoita menestyksekkäästi Joensuun psykologiaan jo neljä vuotta. Nyt haluamme hieman raottaa tätä nerokasta opintoalamme sovellusta. Haluamme paljastaa yhden niistä tavoista, jolla olemme opintoalamme psykologian osaamista hyödyntäneet.

Psykologiaan menetelmä on valintakoevalmiutta vahvista psykologinen interventio, joka yhdistää teoreettista psykologista tietoa ja käytännön kokemusasiantuntijuutta valintakokeeseen valmistautumisesta. Sen tavoitteena on kasvattaa Itä-Suomen yliopiston psykologiaan pyrkivien valintakoevalmiutta, valintakoekirjojen sisältöjen halllintaa sekä valintakoevastaustaitoja ryhmäintervention avulla.

PÄÄTAVOITTEET OVAT

- Antaa tietoja valintakoekirjojen sisällöstä, antaa taitoja valintakokeessa onnistumiseen sekä auttaa hakijaa tarkastelemaan valintakokeeseen liittyviä tunteita ja ajatuksia

- Kasvattaa kurssilaiset kulttuuriin, jossa menestyksen ja kehityksen eteen pitää olla valmis näkemään paljon vaivaa: opiskelupaikka täytyy ansaita omalla työllä

- Etsiä aktiivisia valintakoeopiskelua edistäviä psyykkisiä voimavaroja

- Lisätä valintakokeessa menestymistä edistäviä opiskelustrategioita ja taitoja

- Ylläpitää motivoitunutta toimintaa

- Minimoida vastoinkäymisten ja esteiden motivaatiota heikentävää vakutusta: kasvattaa opittua neuvokkuutta

PÄÄSYKOEPYSTYVYYS

Interventiomme vaikutusteoriana toimii Albert Banduran minäpystyvyysteoriasta muokattu pääsykoepystyvyys.

"Pääsykoepystyvyydellä tarkoitetaan hakijan uskomuksia omista kyvyistään organisoida ja toteuttaa toimintatapoja, joita psykologian opiskelupaikan saavuttaminen edellyttää."

Pääsykoepystyvyys vaikutta siihen, kuinka hakija ajattelee, tuntee, käyttäytyy ja motivoi itseään. Pystyvyys toimii neljän prosessin kautta, jotka ovat kognitiiviset, motivationaaliset, affektiiviset ja valinnan prosessit. Näihin prosesseihin haluamme valmennuksessamme vaikuttaa.

Valmennuskurssimme pääsykoepystyvyyden kasvattaminen perustuu neljästä prosessista johdetuille kuudelle komponentille:

1. Suorituksen hallinan kokemus (vahvin)
Hakija on onnistunut jossain ja uskoo, että voi onnistua valintakokeessakin. Hakija tuntee oppivansa valintakoekirjojen sisältöä ja kehittyvänsä vastaustaidoissa. Hakijan tulee huomata oman osaamistasonsa nousu.

2. Sijaiskokemus (heikoin)
Hakija voi verrata itseään muihin, jotka ovat itsensä kanssa samanlaisia. "Minäkin voin onnistua!", "jos teen samalla tavalla kuin tuo minun kanssani samanlainen, minäkin onnistun!" Hakijalle tarjotaan aitoja onnistumistarinoita, joihin hän voi samaistua. Kokemusasiantuntijuuden korostuminen ja sisäinen tieto psykologian pääsykoeprosessista.

3. Sanallinen suostuttelu
Toisten usko ja kannustus pystyvyyteen. Ohjaajien ja kurssitovereiden aito usko mahdollisuuteen menestyä valintakokeessa. Kannustava puhe ja välittävä suhtaututuminen toiselle merkitykselliseen elämäntilanteeseen. Positiivistan asioiden löytäminen -> ratkaisukeskeisen psykologian tavoitteellinen orientaatio.

4. Fysiologiset ja affektiiviset tilat
Käännetään jännittäminen voimavaraksi. Vähennetään jännittämistä opiskelemalla: mitä enemmän opiskelet valintakoekirjoja, sitä vähemmän sinun tarvitsee jännittää, koska osaat vaadittavia asioita. Pääsykoeahdistuksen käsitteleminen rakentavasti ja voimaannuttavasti. Mielikuvaharjoitukset valintakoetilanteesta.

5. Kilpailustrategisista syistä salattu

6. Kilpailustrategisista syistä salattu (tärkein)

MUITA KÄYTETTYJÄ PSYKOLOGIAN SOVELLUKSIA

Pääsykoepystyvyysteorian lisäksi olemme käyttäneet valmennuksessamme narratiivisen psykologian sovelluksia, kuten vaihtoehtoisen pääsykoetarinan tekniikoita; ratkaisukeskeisen psykologian harjoituksia, kuten onnistumisen kuvittelemista ja skaalaharjoituksia;  kontrolliteoreettista lähesymistapaa sekä Ryan & Decin itsemääräämisteoriaa, jonka tulisi olla kaiken tekemisemme lähtökohtana. Neljänneksi komponentiksi olemme lisänneet itsemääräämisteoriaan hyväntekemisen: kun tiedämme auttavamme unelmiaan tavoittelevia ihmisiä, on työllämme todella merkitystä.

Jos haluat nähdä käytännössä, kuinka kasvatamme pääsykoepysytyvyyttä ja sovellamme psykologiaa toiminnassamme, voit ilmoittautua kursseillemme. Niin pääset näkemään, mihin kunnianhimoiset ja osaavat psykologian opiskelijat parhaimmillaan pystyvät!